Relationer

Skrivna kommandon

Symbol in Elements pane

Innebörd

< eller lt

Icon

Mindre än

<< eller ll

Mycket mindre än

<= eller le

Icon

Mindre än eller lika med

<> eller neq

Icon

Inte lika med

=

Icon

Ekvation

> eller gt

Icon

Större än

>= eller ge

Icon

Större än eller lika med

>> eller gg

Mycket större än

approx

Icon

Är ungefär lika med

def

Definieras som/per definition lika med

divides

Icon

delar

dlarrow

Icon

Pil med dubbelstreck till vänster

dlrarrow

Icon

Pil med dubbelstreck till vänster och höger

drarrow

Icon

Pil med dubbelstreck till höger

equiv

Icon

Motsvarar/är kongruent med

geslant

Icon

Större än-lika med

leslant

Icon

Mindre än-lika med

ndivides

Icon

delar ej

ortho

Icon

Är rätvinklig mot

parallel

Icon

Ă„r parallell med

prop

Icon

Ă„r proportionell mot

sim

Icon

Liknar

simeq

Icon

Liknar eller är lika med

toward

Icon

Mot

prec

Icon

Kommer före

nprec

Icon

Kommer inte före

succ

Icon

Kommer efter

nsucc

Icon

Kommer inte efter

preccurlyeq

Icon

Delmängd eller lika

succcurlyeq

Icon

Delmängd eller lika

precsim

Icon

Delmängd eller lika

succsim

Icon

Delmängd eller lika

transl

Motsvarighetssymbol, bild av

transr

Motsvarighetssymbol, original av


Relationer

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.