Mängdoperationer

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Så här använder du det här kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Mängdoperationer

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.


After selecting the Set Operations item in the Elements pane, relevant icons will be shown in the lower part of this pane. Simply click a symbol to incorporate the operator in the formula being edited in the Commands window.

De olika mängdoperationerna är:

Icon

finns i

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingår i med två platshållare. Du kan också skriva <?> in <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

finns inte i

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingår inte i med två platshållare. Du kan också skriva <?> notin <?> i fönstret Kommandon.

Icon

innehåller

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn innehåller med två platshållare. Du kan också skriva <?> owns <?> eller <?> ni <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Tom mängd

Använd den här symbolen om du vill infoga en tom mängd. Skriv emptyset i fönstret Kommandon när du vill infoga en tom mängd i ett dokument.

Icon

Genomsnitt

Använd den här symbolen om du vill infoga två platshållare med mängdoperatorn skärningspunkt mellan två mängder. Du kan också skriva <?> intersection <?> i fönstret Kommandon.

Icon

Union

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn union med två platshållare. Du kan också skriva <?> union <?> i fönstret Kommandon.

Icon

Differens

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn skillnad. Du kan också skriva <?> setminus <?> eller <?> bslash <?> i fönstret Kommandon.

Icon

Kvotmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga ett snedstreck och skapa en kvotmängd med två platshållare. Du kan också skriva <?>slash<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Alef

Använd den här symbolen om du vill infoga ett grundtal. Du får samma resultat genom att skriva aleph i fönstret Kommandon.

Icon

Delmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en delmängd av. Du kan också skriva <?>subset<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Delmängd eller lika med

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en delmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>subseteq<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Grundmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en grundmängd av och två platshållare. Du kan också skriva <?>supset<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Grundmängd eller lika med

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn är en grundmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>supseteq<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Inte delmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen delmängd med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsubset<?>.

Icon

Inte delmängd eller lika

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen delmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsubseteq<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Inte grundmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen grundmängd med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsupset<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Inte grundmängd eller lika

Använd den här symbolen om du vill infoga mängdoperatorn ingen grundmängd eller lika med med två platshållare. Du kan också skriva <?>nsupseteq<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Mängd naturliga tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med naturliga tal. Du kan också skriva setn i fönstret Kommandon.

Icon

Heltalsmängd

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med heltal. Du kan också skriva setz i fönstret Kommandon.

Icon

Mängd rationella tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med rationella tal. Du kan också skriva setq direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Mängd reella tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med realtal. Du kan också skriva setr i fönstret Kommandon.

Icon

Mängd komplexa tal

Använd den här symbolen om du vill infoga ett tecken för mängd med komplexa tal. Du kan också skriva setc i fönstret Kommandon.

Varningssymbol

När Du skriver in något manuellt i kommandofönstret bör Du tänka på att blankstegen är absolut nödvändiga för att Du ska åstadkomma korrekt uppbyggnad för många operatorer. Detta gäller i synnerhet om Du arbetar med värden i stället för med platshållare, t ex om Du i stället för mängdoperatorn delmängd skriver A subset B.