Formateringar

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Formateringar

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Symbolen Info

Med "a" menas alltid den platshÄllare i formeln som Du vill tilldela den aktuella formateringen. Du kan skriva ett valfritt tecken.


De olika formateringarna Àr:

Icon

Exponent till vÀnster

Infogar ett upphöjt tecken till vÀnster om platshÄllaren. Du kan ocksÄ skriva <?>lsup{<?>} i fönstret Kommandon.

Icon

Exponent uppe

Infogar ett upphöjt tecken direkt ovanför en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva <?>csup<?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Exponent till höger

Infogar ett upphöjt tecken till höger om platshÄllaren. Du kan ocksÄ skriva <?>^{<?>} direkt i fönstret Kommandon eller anvÀnda rsup eller sup.

Icon

Vertikal placering (tvÄ element)

Infogar en vertikal stack (binomial) med tvÄ platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva binom<?><?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Ny rad

Infogar en ny rad i dokumentet. Du kan ocksÄ skriva newline direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Index till vÀnster

Infogar ett nedstÀnkt tecken till vÀnster om platshÄllaren. Du kan ocksÄ skriva <?>lsub{<?>} i fönstret Kommandon.

Icon

Index nere

Infogar ett nedsÀnkt tecken direkt under en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva <?>csub<?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Index till höger

Infogar ett nedsÀnkt tecken till höger om platshÄllaren. Du kan ocksÄ skriva <?>_{<?>} i fönstret Kommandon sÄ att det nedsÀnkta strecket kan ersÀttas med rsub eller sub.

Icon

Vertikal placering (tre element)

Infogar en vertikal stack med tre platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva stack {<?>#<?>#<?>} i fönstret Kommandon.

Icon

Litet mellanrum

Infogar ett litet mellanrum mellan en platshÄllare och nÀsta element. Du kan ocksÄ skriva ` direkt i fönstret Kommandon. Kommandot mÄste placeras till vÀnster eller höger om en symbol, en variabel, ett tal eller ett fullstÀndigt kommando.

Icon

VĂ€nsterjustera

Den hÀr ikonen vÀnsterjusterar "a" och infogar en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva alignl<?>) direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Horisontell centrering

Centrerar "a" horisontellt och infogar en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva alignc<?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Högerjustering

Infogar kommandot för högerjustering och en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva alignr<?> i fönstret Kommandon.

Icon

Matrisplacering

Den hÀr symbolen infogar en matris med fyra platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} direkt i Kommando-fönstret. Positionen för ett element i det hÀr diagrammet visas med tvÄ koordinater. Den första anger radnumret och den andra kolumnnumret. Genom att lÀgga till tecken i fönstret Kommandon kan du expandera den hÀr matrisen Ät vilket hÄll som helst.

Icon

Mellanrum

Den hÀr symbolen infogar ett mellanrum eller ett blanksteg mellan platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva ~ direkt i fönstret Kommandon. Kommandot mÄste placeras till vÀnster eller höger om en symbol, en variabel, ett tal eller ett fullstÀndigt kommando.

För justering Àr kommandona alignl, alignc och alignr speciellt effektiva om du

NÀr Du anvÀnder align-instruktioner mÄste Du tÀnka pÄ att dessa

SÄ hÀr justerar du med kommandot "Matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Justera Ät vÀnster

Om en rad eller ett uttryck inleds med text, vÀnsterjusteras den som standard. Du kan Àndra detta med hjÀlp av nÄgot av justerings-kommandona. Ett exempel Àr stack{a+b-c*d#alignr "text"}, dÀr "text" justeras Ät höger. Observera att texten alltid mÄste omslutas med citattecken.

De formler som centreras som standard kan vÀnsterjusteras utan att du behöver anvÀnda menyn Format - Justering. Du gör detta genom att placera en tom teckenstrÀng, det vill sÀga de inverterade kommatecknen som omger all text"", före det avsnitt i formeln som du vill justera. Om du till exempel skriver "" a+b newline "" c+d blir bÄda ekvationerna vÀnsterjusterade i stÀllet för centrerade.

Varningssymbol

NÀr du skriver information i fönstret Kommandon, behöver vissa format extra blanksteg för att fÄ rÀtt struktur. Detta gÀller sÀrskilt nÀr du anger vÀrden (till exempel lsup{3}) i stÀllet för platshÄllare.


Du fÄr mer information om formatering i LibreOffice Math om du klickar pÄ den hÀr hyperlÀnken.

Med hjÀlp av mer information om Index och exponenter och Skalning kan du ge dina dokument en optimal utformning.