Operatorer

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Snabbmenyn i kommandofönstret - Operatorer

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.


The following is a list of the available operators. An icon next to the operator name indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

De olika operatorerna Àr:

Icon

Limes

Infogar ett begrÀnsningstecken med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva lim <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Summa

Infogar ett summeringstecken med en platshÄllare. Du kan Àven ange sum <?> direkt i Kommando-fönstret.

Icon

Produkt

Infogar ett produkttecken med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva prod <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Koprodukt

Infogar en koproduktsymbol med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva coprod <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

nedre och övre grÀns

Infogar intervalluttrycket övre och undre grÀns för integral och summering med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva from{<?>} to{<?>} <?> direkt i fönstret Kommandon. BegrÀnsningsuttryck mÄste kombineras med rÀtt operatorer. BegrÀnsningarna centreras ovanför/under summeringstecknet.

Icon

Integral

Infogar en integral med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva int <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Dubbel integral

Infogar en dubbelintegral med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva iint <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Trippelintegral

Infogar en trippelintegral med en platshÄllare. Du kan Àven skriva iiint <?> direkt i Kommando-fönstret.

Icon

Nedre grÀns

Infogar ett intervalluttryck för undre grÀns för integraler och summor med platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva from {<?>}<?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Kurvintegral

Infogar en kurvintegral med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva lint <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Dubbel kurvintegral

Infogar en dubbel kurvintegral med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva llint <?> direkt i fönstret Kommandon.

Icon

Tredubbel kurvintegral

Infogar en tredubbel kurvintegral med en platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva lllint <?> direkt i kommandofönstret.

Icon

Övre grĂ€ns

Infogar intervalluttrycket övre grÀns för integral och summering med platshÄllare. Du kan ocksÄ skriva to <?><?> direkt i fönstret Kommandon. BegrÀnsningsuttryck kan bara anvÀndas om de kombineras med rÀtt operatorer.

Symbolen Tips

Du kan ocksÄ ange begrÀnsningar för en operator (till exempel en integral) genom att först klicka pÄ önskad operator och sedan klicka pÄ symbolen GrÀns. Det hÀr gÄr snabbare Àn att skriva kommandona direkt.


Med kommandot liminf infogas den underordnade grÀnsen med en platshÄllare.

Med kommandot limsup infogas den överordnade grÀnsen med en platshÄllare.

By typing oper in the Commands window, you can insert user-defined operators in LibreOffice Math, a feature useful for incorporating special characters into a formula. An example is oper %theta x. Using the oper command, you can also insert characters not in the default LibreOffice character set. oper can also be used in connection with limits; for example, oper %union from {i=1} to n x_{i}. In this example, the union symbol is indicated by the name union. However, this is not one of the predefined symbols. To define it, choose Tools - Symbols. select Special as the symbol set in the dialog that appears, then click the Edit button. In the next dialog, select Special as the symbol set again. Enter a meaningful name in the Symbol text box, for example, "union" and then click the union symbol in the set of symbols. Click Add and then OK. Click Close to close the Symbols dialog. You are now finished and can type the union symbol in the Commands window, by entering oper %union.

Symbolen Tips

GrÀnser kan Àven placeras pÄ annat sÀtt Àn centrerat över/under operatorn. AnvÀnd de möjligheter som LibreOffice Math erbjuder för upphöjda- och nedsÀnkta index. Ange t.ex. sum_a^b c i kommandofönstret om grÀnserna ska justeras mot höger vid summatecknet. Om dina grÀnsdefinitioner bestÄr av lÀngre uttryck, mÄste du sÀtta dem inom grupperingsparenteser, t.ex. sum_{i=1}^{2*n} b. NÀr du importerar formler frÄn Àldre versioner sker det automatiskt. AvstÄnden som tecknen har till varandra kan du Àndra i menyerna Format - AvstÄnd - Kategori - Index och Format - AvstÄnd - Kategori - GrÀnser. GrundlÀggande information om index finns pÄ ett annat stÀlle i hjÀlpen.


Varningssymbol

NÀr du skriver in nÄgot manuellt i kommandofönstret bör du tÀnka pÄ att blankstegen Àr absolut nödvÀndiga för att du ska Ästadkomma korrekt uppbyggnad för mÄnga operatorer. Detta gÀller i synnerhet om du förser operatorerna med vÀrden i stÀllet för med platshÄllare, t.ex. lim a_{n}=a.