Verktygsraden Textformatering

Om du vill visa verktygsraden Textformatering ställer du markören inuti ett textobjekt.

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Ikon

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Ikon

Kursiv

Understrykning

Lägger till eller tar bort understrykning i den markerade texten.

Ikon

Understruken

Teckenfärg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol

Teckenfärg

Vänster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vänster sidmarginal.

Ikon

Vänsterjusterad

Centrerat

Centrerar markerat stycke/markerade stycken på sidan.

Ikon

Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Ikon

Högerjusterad

Marginaljustering

Justerar det/de markerade stycket/styckena mot vänster och höger sidmarginal. Du kan även ange justeringsalternativ för den sista raden i stycket genom att välja Format - Stycke - Justering.

Ikon

Marginaljusterad

√Ėka styckeavst√•nd

Klicka p√• ikonen √Ėka styckeavst√•nd om du vill √∂ka styckeavst√•ndet ovanf√∂r det markerade stycket.

Symbol

√Ėka styckeavst√•nd

Minska styckeavstånd

Klicka på ikonen Minska styckeavstånd om du vill minska styckeavståndet ovanför det markerade stycket.

Symbol

Minska styckeavstånd

Punktuppställning på/av

Tilldelar de markerade styckena punktuppställningstecken eller tar bort dem från punktuppställda stycken.

Symbol

Punktuppställning på/av

Tecken

√Ąndra teckensnitt och teckenformatering f√∂r de markerade tecknen.

Ikon

Tecken

Stycke

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikon

Stycke

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textriktning från vänster till höger

Specifies the horizontal direction of the text.

Symbol

Textriktning från vänster till höger

Text som löper uppifrån och ned

Specifies the vertical direction of the text.

Symbol

Textriktningen är uppifrån och ned.

Förstora tecken

√Ėkar teckenstorleken i den markerade texten.

Förminska tecken

Minskar teckenstorleken i den markerade texten.