Symbollister

Den hÀr översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.

Presentation

Vanliga kommandon för sidor.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehÄller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar pÄ pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Verktygsraden Disposition

I Dispositionsvyn innehÄller Dispositionsikonraden vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar pÄ pilen bredvid en ikon öppnas en ikonrad med ytterligare kommandon.

Verktygsraden Bildsortering

I Bildsortering kan Bildsorteringsraden anvÀndas.

Raden Linje och fyllning

Raden Linje och fyllning innehÄller kommandon och alternativ som du kan tillÀmpa i den aktuella vyn.

Verktygsraden Bildvy

Verktygsraden Bildvy öppnas tillsammans med bildsorteringsvyn.

Verktygsraden Tabell

Verktygsraden Tabell innehÄller funktioner som du anvÀnder nÀr du arbetar med tabeller. Den visas nÀr du stÀller markören i en tabell.

Verktygsraden Textformatering

Om du vill visa verktygsraden Textformatering stÀller du markören inuti ett textobjekt.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Verktygsraden Redigera punkter

Verktygsraden Redigera punkter visas nÀr du markerar ett polygonobjekt och klickar pÄ Redigera punkter.

Verktygsraden Alternativ

Om du vill visa Alternativraden vĂ€ljer du Visa – Ikonrader – Alternativ.

FĂ€rglisten

Visar eller döljer fÀrgraden. Om du vill Àndra fÀrgtabellen som visas vÀljer du Format - Yta och klickar sedan pÄ fliken FÀrger.

Statuslist

PÄ statusraden visas information om dokumentet och det markerade objektet. Du kan klicka pÄ vissa objekt pÄ statusraden för att öppna en dialogruta med fler alternativ.

3D-instÀllningar

Kontrollegenskaperna för verktygsraden 3D-instÀllningar för de markerade 3D-objekten.

Fontwork

Verktygsraden Fontwork öppnas nÀr du markerar ett Fontwork-objekt.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Infoga

LĂ€gg till objekt som diagram, kalkylblad och bilder i ett dokument.