Läser in färg-, gradient- och skrafferingslistor

Du kan använda listor om du vill strukturera färger, gradienter eller skraffreringsmönster. I LibreOffice finns flera listor som du kan hämta och använda i dokumenten. Om du vill kan du lägga till eller ta bort element från en tabell eller skapa egna tabeller.

Så här laddar du en färgtabell:

  1. Välj Format - Yta och klicka på fliken Färger.

  2. Klicka på knappen Läs in färgtabell.

  3. Leta rätt på färgtabellen som du ska ladda och klicka på Öppna. En färgtabellfil har formatet [filnamn].soc.

Om du vill spara en färgtabell klickar du på knappen Spara färgtabell, anger ett filnamn och klickar på Spara.

CMYK-listan är optimerad för utskriftsfärger, och färgerna i listorna Webb och HTML är optimerade för en upplösning med 256 färger.

Så här laddar du en gradienttabell:

  1. Välj Format - Yta och klicka på fliken Färggradienter.

  2. Klicka på knappen Läs in färggradienttabell.

  3. Leta rätt på övertoningstabellen som du ska ladda och klicka på Öppna. En övertoningstabellfil har formatet [filnamn].sog.

Om du vill spara en gradienttabell klickar du på knappen Spara färggradienttabell, anger ett filnamn och klickar på Spara.

Så här laddar du en skrafferingstabell:

  1. Välj Format - Yta och klicka på fliken Skraffering.

  2. Klicka på knappen Läs in skrafferingstabell.

  3. Leta rätt på skrafferingstabellen som du ska ladda och klicka på Öppna. En skrafferingstabellfil har formatet [filnamn].soh.

Om du vill spara en skrafferingstabell klickar du på knappen Spara skrafferingstabell, anger ett filnamn och klickar på Spara.

Format - Yta

Läs in linje- och pilstilar