Om nivåer

Nivåer används i LibreOffice Draw, inte i LibreOffice Impress. Med hjälp av nivåer kan du samla element på en sida som är relaterade till varandra. Nivåer är som enskilda arbetsområden som du kan dölja i en vy, dölja från utskrift eller spärra.

Nivåer bestämmer inte staplingsordningen för objekten på sidan, med undantag för Kontroller-nivån som alltid placeras framför andra nivåer.

Staplingsordningen för objekten på sidan bestäms utifrån vilken ordning du lägger till dem. Du kan ändra staplingsordningen med hjälp av Ändra - Placering.

De områden på en nivå som inte innehåller några objekt är genomskinliga.

I LibreOffice Draw finns tre standardnivåer:

Du kan inte ta bort eller byta namn på standardnivåer. Du kan lägga till egna nivåer med hjälp av Infoga - Nivå.

Nivån Layout är standardarbetsområdet. Layout-nivån bestämmer placeringen av rubriker, text och objektplatshållare på sidan.

Nivån Kontroller kan användas för knappar som tilldelats en åtgärd men som inte ska skrivas ut. Ställ in nivåns egenskaper på ej utskrivbara. Objekt på Kontroller-nivån placeras alltid framför objekt på andra nivåer.

Nivån Måttlinjer använder du för att rita t.ex. måttlinjer. Genom att växla mellan att visa och dölja nivån kan du enkelt välja att visa linjerna eller inte.

Symbolen Tips

You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master slide (View - Master Slide).