Arbeta med nivåer

Ritobjekt i stödnivåer i LibreOffice Draw.

Välja en nivå

Du kan välja en nivå genom att klicka på nivåns namnflik längst ned till vänster i arbetsområdet.

Symbolen Tips

Du kan redigera egenskaperna för en nivå genom att dubbelklicka på nivåns flik.


Dölja nivå

 1. Markera en nivå och klicka på Redigera - Nivå - Ändra

 2. Under Egenskaper avmarkerar du kryssrutan Synlig.

 3. Klicka på OK.

Färgen på texten som visar nivåns namn ändras till blå.

Symbolen Tips

Du kan göra en nivå synlig eller osynlig genom att hålla ned Skift när du klickar på nivåns flik.


Visa dolda nivåer

 1. Välj en dold nivå och klicka på Redigera - Nivå - Ändra.

 2. Under Egenskaper markerar du kryssrutan Synlig.

 3. Klicka på OK.

Spärra nivå

 1. Markera en nivå och klicka på Redigera - Nivå - Ändra

 2. Under Egenskaper markerar du kryssrutan Spärrad.

 3. Klicka på OK.

Det går inte att redigera objekt på en spärrad nivå.

Låsa upp nivåer

 1. Välj en spärrad nivå och klicka på Redigera - Nivå - Ändra.

 2. Under Egenskaper avmarkerar du kryssrutan Spärrad.

 3. Klicka på OK.

Om nivåer

Infoga nivåer

Flytta objekt till annan nivå