Infoga nivåer

Ritobjekt i stödnivåer i LibreOffice Draw.

  1. Högerklicka på nivåfliken längst ned.

  2. Välj Redigera - Nivå - Infoga.

  3. Skriv nivåns namn i rutan Namn.

  4. Under Egenskaper anger du den nya nivåns egenskaper.

  5. Klicka på OK. Den nya nivån är automatiskt den aktuella nivån, så att samtliga nu ritade objekt ligger på den nya nivån.

Om du vill ändra egenskaperna för en nivå, klicka du på fliken som hör till nivån och väljer Redigera - Nivå - Ändra.

Symbolen Info

Det går inte att ändra namn på eller ta bort en fördefinierad LibreOffice Draw-nivå.


Om nivåer

Flytta objekt till annan nivå

Arbeta med nivåer