Flytta objekt till annan nivå

Ritobjekt i stödnivåer i LibreOffice Draw.

  1. Klicka på objektet och håll ned musknappen tills objektets kanter börjar blinka.

  2. Dra objektet till fliken som hör till den nivå dit du vill flytta objektet.

  3. Släpp upp musknappen.

Om nivåer

Infoga nivåer

Arbeta med nivåer