Använda fästpunkter

I Impress och Draw kan du ansluta två former med en linje som kallas en förbindelse. När du ritar en förbindelse mellan former kommer förbindelsen fästas mot en fästpunkt i varje form. Varje form har vissa standardfästpunkter och placeringen av dessa beror på den specifika formen. Du kan lägga till egna standardfästpunkter till en form och sedan fästa förbindelser till dessa.

Lägga till och redigera fästpunkter

  1. Do one of the following to get existing glue points visible for all elements:

  2. Klicka på ikonen Infoga fästpunkt på verktygsraden Fästpunkter.

  3. Select element on slide where you want to add glue points.

  4. Klicka inuti formen där du vill lägga till den nya fästpunkten.

    Om formen är fylld kan du klicka var som helst innanför formen. Om formen inte är fyll kan du klicka på kanten för att infoga en fästpunkt. När fästpunkten är infogad kan du dra den till en annan position innanför formen.

Med de fyra ikonerna bredvid ikonen Infoga fästpunkt väljer du de riktningar som du vill tillåta för förbindelsen vid den här fästpunkten. Du kan välja en eller flera riktningar för en viss fästpunkt.

Om ikonen Relativ fästpunktsplacering är aktiv rör sig fästpunkten när du ändrar storlek på objektet för att dess placering ska vara relative till objektets kanter.

Om ikonen Relativ fästpunktsplacering inte är aktiv är ikonerna bredvid den inte nedtonade. Med dessa ikoner kan du avgöra var en fästpunkt ska placeras när storleken på objektet har ändrats.