Ändra bakgrundsfyllningen för en sida

Du kan ändra bakgrundsfyllningen eller fyllningens färg för den aktuella sidan eller för alla sidor i dokumentet. Du kan använda skrafferingar, gradienter eller bitmappar som bakgrunder.

If you want to change the background fill for all of the slides, choose View - Master Slide. To change the background fill of a single slide, choose View - Normal.

Så här använder du en färg, gradient eller skraffering för bakgrunden:

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. Under Fyllning gör du något av följande:

  Klicka på Färg och klicka på en färg i listan.

  Klicka på Färggradient och klicka på en gradient i listan.

  Klicka på Skraffering och klicka på en skrafferingsstil i listan.

 3. Klicka på OK.

Så här använder du en sida som bakgrund:

Du kan använda en bild som bakgrund till en sida, eller repetera bilden och skapa ett bakgrundsmönster.

 1. Choose Slide - Properties, and then click on the Background tab.

 2. Välj Bitmap under Fyllning och klicka på en bild i listan.

  Symbolen Info

  Om du vill använda en egen bild som bakgrund, stänger du dialogrutan Ställ in sida och väljer Format - Yta. Klicka på fliken Bitmapmönster och klicka på Import. Leta rätt på den bildfil du vill importera och klicka på Öppna. När du kommer tillbaka till fliken Bakgrund finns den importerade bilden med i listan Bitmap.


 3. Gör en av följande:

  Om du vill använda hela bilden som bakgrund avmarkerar du kryssrutan Sida vid sida under Position och markerar Anpassa.

  Om du vill repetera bilden och skapa ett mönster markerar du Sida vid sida och anger alternativen Storlek, Position och Förskjutning.

 4. Klicka på OK.

Den här ändringen av formatmallen gäller bara för det aktuella presentationsdokumentet.

To save a new master slide as a template

 1. Choose View - Master Slide to change to the master slide.

 2. Choose Slide - Properties to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this master slide.

 3. Välj Visa - Normal när du vill stänga bakgrundsvyn.

 4. Choose File - Templates - Save As Template to save the document as a template.

 5. Ange ett namn på dokumentmallen. Du ska inte ändra kategorin från Mina mallar. Klicka på OK.

Now you can use the Templates window to open a new presentation based on your new template.