Animerade diabildsväxlingar

Du kan använda en specialeffekt som spelas upp när du visar en sida under presentationen.

Så här använder du en övergångseffekt på en sida:

  1. Gå till Normalvy och markera den bild som du ska använda övergångseffekten på.

  2. Klicka på Bildväxling i aktivitetspanelen.

  3. Markera en bildväxling i listan.

Du kan förhandsvisa övergångseffekten i dokumentfönstret.

Symbolen Info

På bildpanelen visas en ikon bredvid förhandsgranskningen av de bilder som innehåller en bildövergång. Om du använder presentationskonsolen när du kör din presentation så visas ikonen när följande bild innehåller en bildövergång.


Så här använder du samma övergångseffekt på fler än en sida:

  1. Gå till Bildsortering och markera den bild som du ska använda övergångseffekten på.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon to change the view magnification for the slides.

  2. Klicka på Bildväxling i aktivitetspanelen.

  3. Markera en bildväxling i listan.

Om du vill förhandsgranska växlingen till en bild klickar du på den lilla ikonen under bilden i Bildruta.

Så här tar du bort en övergångseffekt:

  1. In Gå till Bildsortering, och markera de bilder som du vill använda övergångseffekten på.

  2. Välj Ingen bildväxling i listrutan i aktivitetspanelen.