Bara textområde kan markeras

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

I det område av textramen som inte är fyllt med text, kan du markera ett objekt bakom textramen.

Symbol

Bara textområde kan markeras