Fäst mot objektpunkter

Anger om konturen för ett grafiskt objekt ska justeras mot punkterna för närmaste grafiska objekt.

Detta är bara möjligt om markören eller en konturlinje för det grafiska objektet finns i fästområdet.

Symbol

Fäst mot objektpunkter