Fäst mot objektram

Anger om konturen för ett grafiskt objekt ska justeras mot inramningen för närmaste grafiska objekt.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet måste finnas i fästområdet.

Symbol

Fäst mot objektram