Fäst mot sidmarginaler

Anger om konturen för grafiska objekt ska justeras mot närmaste sidmarginal.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet måste finnas i fästområdet.

Symbol

Fäst mot sidmarginaler