Fäst mot stödlinjer

Fäster kanterna på ett objekt som du drar till närmaste stödlinje när du släpper upp musknappen.

Symbol

Fäst mot stödlinjer