Dölj understycken

Döljer underrubrikerna för en markerad rubrik. Dolda underrubriker visas med en svart linje framför rubriken. Om du vill visa de undre rubriknivåerna klickar du på ikonen Visa understycken.

Symbol

Dölj understycken