Ellips

Med verktygsraden Anpassa kan du lÀgga till ellipsikonen som ger tillgÄng till verktygsraden Cirklar och ellipser.

Ellips

Ritar en fylld oval dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Klicka dÀr du vill rita ovalen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellips

Cirkel

Ritar en fylld cirkel dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Klicka dÀr du vill rita cirkeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en ellips genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkel

Ellipssektor

Ritar en fylld form som definieras av en oval bÄge och tvÄ radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipssektor genom att dra en oval till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka pÄ ovalen. Du kan rita en cirkelsektor genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssektor

Cirkelsektor

Ritar en fylld form som definieras av cirkelbÄgen och tvÄ radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en cirkelsektor genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka pÄ cirkeln. Du kan rita en ellipssektor genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsektor

Ellipssegment

Ritar en fylld form som definieras av en oval cirkelbÄge och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett ellipssegment genom att dra en ellips till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ ellipsen. Du kan rita ett cirkelsegment genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssegment

Cirkelsegment

Ritar en fylld form som definieras av cirkelbÄgen och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett cirkelsegment genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ cirkeln. Du kan rita ett ellipssegment genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsegment

Ellips, ofylld

Ritar en tom oval dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Klicka dÀr du vill rita ovalen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellips, ofylld

Cirkel, ofylld

Ritar en tom cirkel dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Klicka dÀr du vill rita cirkeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en ellips genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkel, ofylld

Ellipssektor, ofylld

Ritar en tom form som definieras av en oval cirkelbÄge och tvÄ radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipssektor genom att dra en oval till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka pÄ ovalen. Du kan rita en cirkelsektor genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssektor, ofylld

Cirkelsektor, ofylld

Ritar en tom form som definieras av cirkelbÄgen och tvÄ radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en cirkelsektor genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka pÄ cirkeln. Du kan rita en ellipssektor genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsektor, ofylld

Ellipssegment, ofyllt

Ritar en tom form som definieras av en oval cirkelbÄge och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett ellipssegment genom att dra en ellips till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ ellipsen. Du kan rita ett cirkelsegment genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssegment, ofyllt

Cirkelsegment, ofyllt

Ritar en tom form som definieras av cirkelbÄgen och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett cirkelsegment genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ cirkeln. Du kan rita ett ellipssegment genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsegment, ofyllt

CirkelbÄge

Ritar en ellipsbÄge i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipsbÄge genom att dra en oval till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att ellipsbÄge ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr du vill att ellipsbÄge ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ ovalen. Du kan rita en cirkelbÄge genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

CirkelbÄge

CirkelbÄge

Ritar en cirkelbÄge i det aktuella dokumentet. Du kan rita en cirkelbÄge genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka dÀr du vill att cirkelbÄgen ska börja. Flytta pekaren till den plats dÀr bÄgen ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka pÄ cirkeln. Du kan rita en ellipsbÄge genom att hÄlla ned Skift medan du drar.

Symbol

CirkelbÄge