Verktygsraden Fästpunkter

Infoga eller ändra egenskaperna för en fästpunkt. En fästpunkt är en punkt där du kan fästa en förbindelse linje. Som standard placerar LibreOffice automatiskt en förbindelsepunkt på mitten av varje sida av den omgivande rektangeln runt varje objekt som skapas.

Så här använder du det här kommandot...

Klicka på ikonen Punkter på verktygsraden Teckning


Skapa ett flödesschema

Infoga fästpunkt

Infogar en fästpunkt där du klickar i ett objekt.

Ikon

Infoga punkt

Utgångsriktning till vänster

Förbindelsen ansluts till vänstra kanten av den markerade fästpunkten.

Ikon

Utgångsriktning till vänster

Utgångsriktning överst

Förbindelsen ansluts till den övre kanten av den markerade fästpunkten.

Ikon

Utgångsriktning överst

Utgångsriktning till höger

Förbindelsen ansluts till den högra kanten av den markerade fästpunkten.

Ikon

Utgångsriktning till höger

Utgångsriktning underst

Förbindelsen ansluts till underkanten av den markerade fästpunkten.

Ikon

Utgångsriktning underst

Relativ fästpunktsplacering

Behåller den relativa positionen hos en markerad fästpunkt när du ändrar storlek på ett objekt.

Ikon

Relativ fästpunktsplacering

Fixerad horisontellt till vänster

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst vid objektets vänstra kant.

Ikon

Fixerad horisontellt till vänster

Fixerad horisontellt centrerad

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst i mitten av objektet.

Ikon

Fixerad horisontellt centrerad

Fixerad horisontellt till höger

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst mot högerkanten av objektet.

Ikon

Fixerad horisontellt till höger

Fixerad vertikalt mot överkant

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst mot överkanten av objektet.

Ikon

Fixerad vertikalt mot överkant

Fixerad vertikalt centrerad

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst till objektets vertikala mittpunkt.

Ikon

Fixerad vertikalt centrerad

Fixerad vertikalt mot nederkant

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst mot underkanten av objektet.

Ikon

Fixerad vertikalt mot nederkant