Effekt

Anger instÀllningar och förbÀttringar för den aktuella effekten i dialogrutan Effektalternativ.

InstÀllningar

För vissa effekter kan du ange instÀllningarna pÄ fliken Effekt.

Riktning

Specifies the direction for the effect.

Accelererande start

Aktivera detta alternativ om du vill tilldela en gradvis ökande hastighet i början av effekten.

Uppbromsande slut

Aktivera detta alternativ om du vill tilldela en gradvis minskande hastighet mot slutet av effekten.

FörbÀttringar

Anger förbÀttringarna av den aktuella effekten.

Ljud

Select a sound from the Gallery or select one of the special entries.

Ljudknapp

Spelar upp den markerade ljudfilen.

Efter animation

Select a color to be shown after the animation ends, or select another after-effect from the list:

ToningsfÀrg

Select the dim color.

Animerad text

Select the animation mode for the text of the current shape:

Fördröjning mellan tecken

Specifies the percentage of delay between animations of words or letters.