Effektalternativ

Anger fler egenskaper för det valda elementet i rutan Anpassade animeringar.

Symbolen Info

Tilldela ett objekt en effekt och klicka sedan pÄ knappen ... för att öppna dialogrutan Effektalternativ.


Dialogrutan innehÄller följande flikar:

Effekt

Tidtagning

Animerad text