Bildlayout

Opens a submenu with slide layouts.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Format - Bildlayout


Applying a Slide Design to a Master Slide