Läs in sidformatmall

Läs in ytterligare sidformatmallar till presentationen.

Välj en kategori och sedan en mall som du vill använda.

Kategorier

Visar tillgängliga kategorier för sidformatmallar.

Mallar

Visar mallarna för den valda kategorin.

Fler>>

Visa eller dölj förhandsgranskningen av den markerade mallen.

Symbolen Info

En del mallar innehåller inga synliga textobjekt eller ritobjekt.