Övertoning

Skapar former och distribuerar dem med jämna avstånd mellan två ritobjekt.

LibreOffice ritar en serie mellanliggande former mellan två markerade objekt och grupperar resultatet.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Redigera - Övertoning (gäller bara LibreOffice Draw)


Inställningar

Anger alternativ för övertoning.

Steg

Ange hur många former du vill ha mellan de två markerade objekten.

Tona över attribut

Använder övertoning i linjen och fyllningsegenskaperna hos de markerade objekten. Om de markerade objekten t.ex. är fyllda med olika färger används en färgövergång mellan de två färgerna.

Samma orientering

Använder en jämn övergång mellan de markerade objekten.