Alternativ för datakällor

Anger allmänna inställningar för datakällor i LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice Base.


Anslutningar

Definierar hur anslutningar till datakällor hanteras.

Databaser

Lägg till, ändra eller ta bort poster i listan över registrerade databaser. Du måste registrera en databas i LibreOffice för att kunna visa den i fönstret Visa - Datakällor.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.