Asiatisk layout

Definierar typografiska standardinstÀllningar för asiatisk text.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose - Language Settings - Asian Layout.


Kerning

Definierar standardinstÀllning för kerning mellan enskilda tecken.

Western text only

Anger att kerning endast anvÀnds vid vÀsterlÀndsk text.

VĂ€stliga tecken och asiatisk interpunktion

Anger att kerning tillÀmpas pÄ bÄde vÀsterlÀndska texter och asiatisk interpunktion.

TeckenavstÄnd

Anger standardinstÀllningar för teckenavstÄnd i asiatiska texter, celler och ritobjekt.

Ingen kompression

Anger att ingen komprimering kommer att anvÀndas.

Komprimera bara interpunktion

Anger att endast interpunktion komprimeras.

Komprimera interpunktion och japansk Kana

Anger att interpunktion och japansk kana komprimeras.

Start- och sluttecken

Definierar standardinstÀllningar för det 'första' och 'sista' tecknet. I den dialogruta som visas nÀr du vÀljer Format -Asiatisk typografi kan du ange om listan pÄ otillÄtna tecken ska gÀlla tecknen i början eller i slutet pÄ en rad i ett stycke.

SprÄk

Anger vilket sprÄk som du vill definiera första och sista tecknen.

Standard

NÀr du markerar Standard fylls följande tvÄ textrutor med standardtecknen för det markerade sprÄket:

Inte i början av rad:

Anger de tecken som inte fÄr visas ensamma i början eller slutet av en rad. Om ett tecken som du skriver hÀr hamnar i början av en rad efter en radbrytning, kommer tecknet automatiskt att flyttas till slutet av föregÄende rad. Om ett utropstecken t.ex. finns i listan Inte i början av rad, kommer det tecknet aldrig att visas i början av en rad om det stÄr i slutet av en mening.

Inte i slutet av rad:

Anger de tecken som inte fÄr visas ensamma i slutet av en rad. Om ett tecken som du skriver hÀr hamnar i slutet av en rad pÄ grund av en radbrytning, kommer tecknet automatiskt att flyttas till början av nÀsta rad. Om en valutasymbol t.ex. finns i listan Inte i slutet av rad kommer det tecknet aldrig att visas i slutet av en rad om symbolen stÄr framför ett belopp.