Raster

BestÀmmer rasterinstÀllningarna som anvÀnds nÀr du skapar och flyttar objekt.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.


Raster

Anger instÀllningar för det justerbara rastret pÄ dokumentets sidor. Det hÀr rastret hjÀlper dig att bestÀmma exakt position för objekten. Du kan ocksÄ placera rastret i linje med det "magnetiska" stödrastret.

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

Upplösning

Horisontellt

Anger mÄttenhet för avstÄnd mellan rasterpunkter pÄ X-axeln.

Vertikalt

Anger avstÄnd mellan rasterpunkter pÄ Y-axeln i önskad mÄttenhet.

Indelning

Horisontellt

Ange antalet mellanliggande punkter mellan rasterpunkterna pÄ X-axeln.

Vertikalt

Ange antalet mellanliggande punkter mellan rasterpunkterna pÄ Y-axeln.

Synkronisera axlar

Anger om de aktuella rasterinstÀllningarna ska Àndras symmetriskt. Upplösning och indelning för X- och Y-axlarna förblir desamma.

FĂ€st

Mot stödlinjer

FÀster kanterna pÄ ett objekt som du drar till nÀrmaste stödlinje nÀr du slÀpper upp musknappen.

Du kan Àven definiera den hÀr instÀllningen med ikonen som finns pÄ alternativraden i ett presentations- eller teckningsdokument.

Mot sidmarginalerna

Anger om konturen för grafiska objekt ska justeras mot nÀrmaste sidmarginal.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet mÄste finnas i fÀstomrÄdet.

I en presentation eller ett teckningsdokument kommer du Ät den hÀr funktionen med ikonen pÄ alternativraden.

Mot objektram

Anger om konturen för ett grafiskt objekt ska justeras mot inramningen för nÀrmaste grafiska objekt.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet mÄste finnas i fÀstomrÄdet.

I en presentation eller ett teckningsdokument kommer du Ät den hÀr funktionen med ikonen pÄ alternativraden.

Mot objektpunkter

Anger om konturen för ett grafiskt objekt ska justeras mot punkterna för nÀrmaste grafiska objekt.

Detta Àr bara möjligt om markören eller en konturlinje för det grafiska objektet finns i fÀstomrÄdet.

I en presentation eller ett ritdokument kommer du Ät den hÀr funktionen med ikonen pÄ alternativraden.

FÀstomrÄde

Definierar avstÄndet för fÀstpunkter mellan muspekaren och objektets kant. LibreOffice Impress fÀster mot en stödpunkt om muspekaren Àr nÀrmare punkten Àn det avstÄnd som anges i rutan FÀstomrÄde.

Constrain Objects

NĂ€r objekt skapas och flyttas

Anger att grafiska objekt Àr begrÀnsade vertikalt, horisontellt och diagonalt (45°) nÀr de skapas och flyttas. Du kan deaktivera den hÀr instÀllningen tillfÀlligt genom att trycka pÄ Skift.

LÀngre kantlÀngd

Anger att en kvadrat skapas baserat pÄ den lÀngre sidan av en rektangel nÀr du trycker pÄ Skift innan du slÀpper musknappen. Detta gÀller Àven en ellips (en cirkel skapas baserat pÄ ellipsens lÀngsta diameter). NÀr rutan LÀngre kantlÀngd inte Àr markerad skapas en kvadrat eller en cirkel baserat pÄ den kortare sidan eller diametern.

Vid rotation

Specifies that graphic objects can only be rotated within the rotation angle that you selected in the When rotating control. If you want to rotate an object outside the defined angle, press the Shift key when rotating. Release the key when the desired rotation angle is reached.

Punktreduktion

BestÀmmer vinkeln för punktreduktionen. NÀr du arbetar med polygoner kan det vara anvÀndbart att reducera deras redigeringspunkter.