Formateringshjälp

Definierar visningen av vissa tecken och direktmarkören i text och HTML dokument för LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Visning av

Defines which formatting marks are visible on screen. Activate the Formatting Marks icon on the Standard bar. All characters that you have selected on the Formatting Aids tab page will be displayed.

Stycketecken

Anger om styckeavgränsare visas eller inte. Styckeavgränsare innehåller även formateringsinformation.

Soft hyphens

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Blanksteg

Anger ifall varje blanksteg i texten ska representeras av en punkt.

Fasta mellanslag

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Tabulatorer

Anger att tabbar ska representeras av små pilar.

Brytningar

Visar alla radbrytningar som infogats med kortkommandot Skift+Retur. De här brytningarna skapar en ny rad, men de börjar inte ett nytt stycke.

Dold text

Displays text that uses the character format "hidden", when View - Formatting Marks is enabled.

Fält: Dold text (inte för HTML dokument)

Visar text som dolts genom villkorlig text eller Dold text-fält.

Fält: Dolda stycken (inte för HTML dokument)

Anger om dolda stycken ska visas eller inte (om du har infogat text med fältet Dolt stycke). Det här alternativet har samma funktion som menyposten som är tillgängligt i öppna textdokument.

Direktmarkör (inte för HTML dokument)

Definierar alla egenskaper för direktmarkören.

Direktmarkör

Activates the direct cursor. You can also activate this function by clicking the Toggle Direct Cursor Mode icon on the Tools bar or by choosing the Edit - Direct Cursor Mode command in a text document.

Infoga (inte för HTML dokument)

Definierar infogningsalternativen för en direktmarkör. Om du klickar på ett ställe i dokumentet, kan du infoga ett nytt stycke exakt på den positionen. Styckets egenskaper beror på det alternativ du har valt. Du kan välja mellan följande alternativ:

Styckejustering

Anger styckejusteringen när direktmarkören används. Beroende på var du klickar formateras stycket vänsterjusterat, centrerat eller högerjusterat. Markören före musklickningen visar med en triangel vilken justering som anges.

Vänster styckemarginal

När direktmarkören används anges vänster styckeindrag vid den horisontella position där du klickar. Stycket är vänsterjusterat.

Tabulatorer

När direktmarkören används fylls det nya stycket ut med så många tabbar som behövs tills de når fram till den position där du klickade.

Tabulator och blanksteg

När direktmarkören används fylls det nya stycket ut med så många tabbar och blanksteg som behövs tills de når fram till den position där du klickade.

Symbolen Info

Samtliga infogningsalternativ gäller bara det aktuella stycke som skapas med direktmarkören.


Protected Areas - Enable cursor

Anger att du kan placera markören i ett skyddat område, men har inte möjlighet att ändra något.