Alternativ för att läsa in/spara

Anger allmänna inställningar för inläsning/spara.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - Load/Save.


Allmänt

I området Allmänt kan du göra standardinställningar för att spara dokument, och välja standardfilformat.

VBA-egenskaper

Anger allmänna egenskaper för att ladda och spara Microsoft Office-dokument som innehåller VBA-kod(Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

HTML-kompatibilitet

Anger inställningar för HTML-sidor.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Varningssymbol

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.