Allmänt

Anger allmänna inställningar för LibreOffice.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - General.


Hjälp

Anger egenskaper för onlinehjälpen.

Utökade tips

Visar en hjälptext när du låter markören vila på en ikon, ett menykommando eller ett kontrollfält i en dialogruta.

Dialogrutorna Öppna/Spara

Använda dialogrutorna i LibreOffice

Anger om LibreOffice-dialogrutor ska användas när du öppnar och sparar dokument. Annars används operativsystemets standarddialogrutor.

Dialogutorna i LibreOffice för att öppna och spara dokument beskrivs i LibreOffice-hjälpen.

Dokumentstatus

Utskrift sätter status "~Dokument ändrat"

Anger om utskrift av dokumentet räknas som en ändring av dokumentet. Om det här alternativet är markerat kommer du att få en fråga om du vill spara dokumentet om du stänger det efter att ha skrivit ut det. Utskriftsdatumet anges sedan i dokumentets egenskaper som en ändring.

Årtal (två siffror)

Definierar ett datumområde, inom vilket systemet identifierar ett tvåsiffrigt år.

I LibreOffice visas årtal med fyra siffror, så att skillnaden mellan 99-01-01 och 01-01-01 är två år. Inställningen År (två siffror) används för att definiera årtal där två siffror läggs till 2000. Om du anger datumet "20-01-01" kommer det att hanteras som "2020-01-01" i stället för "1920-01-01".

Help Improve LibreOffice

Collect usage data and send it to The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.