Sökvägar

Det här området innehåller standardsökvägar till viktiga mappar i LibreOffice. De här sökvägarna kan redigeras av användaren.

Så här använder du det här kommandot...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


Sökvägar som används i LibreOffice

Om du vill ändra en post i listan klickar du på posten och klickar på Redigera. Du kan också dubbelklicka på posten.

Standard

Knappen Standard återställer de fördefinierade sökvägarna för alla markerade poster.

Redigera

Klicka för att visa dialogrutanVälj ut sökvägellerRedigera sökvägardialog.

Du kan ändra posternas ordningsföljd genom att klicka på Typ. Kolumnbredden ändrar du genom att flytta linjen mellan kolumnerna med musen.

I följande lista med sökvägar står {netinstall} för huvudkatalogen i LibreOffice, som finns på en filserver i nätverket. Användardata för varje användare lagras i katalogen {användare}, som finns i användarens .

Typ

Sökväg

Betydelse

Arbetskatalog

Standarddokumentmapp i ditt system

Den här mappen visas när du öppnar dialogrutan Öppna eller Spara för första gången.

Autokorrigering

Mappen innhåller egen AutoKorrigeringstext

AutoText

Mappen innhåller egen AutoText

Gallery

Mappen innehåller nya galleriteman.

Grafik

Den här mappen visas när du öppnar dialogrutan första gången för att öppna eller spara ett grafikobjekt.

Säkerhetskopior

Här arkiveras de säkerhetskopior av dokument som har skapats automatiskt.

Mallar

Mappen innehåller egna mallar

Temporär baskatalog

Här skapar LibreOffice sina temporära filer.

Classification

LibreOffice reads the TSCP BAF policy from this file.