Verktygsraden Sökningsutkast

När du skapar eller redigerar en SQL-sökning kan du använda ikonerna på raden Sökningsutkast för att styra visningen av informationen.

Beroende på om du har skapat sökningen eller vyn på fliken Design eller SQL visas följande ikoner:

Utför

Kör SQL-sökningen och visar sökningens resultat. Funktionen Kör sparar inte sökningen.

Symbol

Utför

Radera sökning

Tömmer sökningen och tar bort alla tabeller från utkastfönstret.

Symbol

Töm sökningen

Sätt på/stäng av designvy

Visar sökningens designvy eller SQL-vy.

Symbol

Sätt på/stäng av designvy

Lägg till tabeller

Anger tabellerna som ska infogas i tabellutkast. Markera tabellerna som du behöver för ditt aktuella arbete i dialogrutan Lägg till tabeller.

Symbol

Lägg till tabell...

Funktioner

Visar raden "Funktion" i den nedre delen av designvyn i fönstret Sökningsutkast.

Symbol

Funktioner

Tabellnamn

Visar raden "Tabell" i den nedre delen av Sökningsutkast.

Symbol

Tabellnamn

Aliasnamn

Visar raden "Alias" i den nedre delen av Sökningsutkast.

Symbol

Aliasnamn

Entydiga värden

Utvidgar den skapade select-satsen i SQL-instruktionen i den aktuella kolumnen av parametern DISTINCT. Konsekvensen av detta är att identiska värden som förekommer flera gånger bara listas en gång.

Symbol

Distinkta värden

Under fliken SQL visas följande ikon:

Utför SQL-kommando direkt

I läget Native SQL kan du ange SQL-kommandon som inte tolkas av LibreOffice, men som i stället skickas direkt till datakällan. Om du inte visar de här ändringarna i utkastvyn kan du inte byta tillbaka till utkastvyn.

Symbol

Kör SQL-kommando direkt