XML-formulärdokument (XForms)

XForms är en ny typ av webbformulär som har utvecklats av World Wide Web Consortium. XForm-modellen är definierad i XML (Extensible Markup Language). Modellen använder olika avsnitt för att beskriva vad ett formulär gör och hur ett formulär ser ut. Specifikationerna för XForms finns på: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Arbeta med XForms

I LibreOffice är ett XForms dokument en speciell typ av Writer dokument. I designläget för ett XForm dokument finns flera verktygsrader och fönster.

När du har skapat och sparat ett XForms dokument kan du öppna dokumentet, fylla i formuläret och skicka ändringarna till servern.

Skapa ett nytt XForms dokument

  1. Välj Arkiv - Nytt - XML-formulärdokument.

    Designfönstret för XForms öppnas i ett tomt Writer dokument.

  2. Designa formuläret.

Öppna ett XForms dokument

Redigera ett XForms dokument

Öppna XForms dokumentet och använd följande verktygsrader och fönster: