Versionsnummer

  1. Välj Hjälp - Om LibreOffice. En dialogruta med information om programmet öppnas.

  2. Lista över kod och Wiki-bidragsgivare på LibreOffice hemsida.

Hjälpfönstret för LibreOffice