Ångra direkt formatering av ett dokument

Du kan ångra all formatering som gjorts med hjälp av formatmallar med några få åtgärder.

Direkta och indirekta formateringar

If you format a document without Styles, it is referred to as "direct" formatting. This means modifying text or other objects, such as frames or tables, by applying various attributes directly. The format applies only to the selected area and all changes must be made separately. Styles, on the other hand, are not applied to the text directly, but rather are defined in the Styles window and then applied. One advantage is that when you change a Style, all parts of the document to which that Style is assigned are modified at the same time.

Du kan ta bort direktformatering från dokumentet genom att markera hela texten med snabbkommandot +A och sedan välja Format - Radera direktformatering.

Ta bort all direkt formatering i ett LibreOffice Writer dokument

  1. Markera hela texten genom att trycka på Ctrl+A.

  2. Välj Format - Radera direktformatering.

Ta bort all direkt formatering i ett LibreOffice Calc kalkylblad

  1. Om du vill markera alla tabeller trycker du på Skift medan du klickar på den första och sista tabellfliken.

  2. Markera hela texten genom att trycka på Ctrl+A.

  3. Välj Format - Radera direktformatering.

Ta bort all direkt formatering i en LibreOffice presentation

  1. Klicka på fliken Disposition så att dispositionsvyn öppnas.

  2. Markera hela texten genom att trycka på Ctrl+A.

  3. Välj Format - Radera direktformatering.