Växla mellan infogningsläge och överskrivningsläge

Med tangentbordet:

Tryck på Infoga om du vill växla mellan överskrivningsläge och infogningsläge. Det aktuella läget visas på statusraden.

Med musen:

Klicka på det område på statuslisten som visar det aktuella läget för att växla läge:

Tangentkommandon