Ändra standardmall

Om du öppnar ett dokument från Arkiv-menyn - Nytt visas ett tomt dokument som baserar på en LibreOffice-standardmall, det vill säga t.ex. ett tomt textdokument eller kalkylblad. Du kan redigera och ändra det här dokumentet eller ersätta det med ett annat dokument, så att du, när du öppnar ett nytt dokument, omedelbart får upp ditt personliga dokument.

Ändra standardmall

Symbolen Info

Du kan definiera dokumentmallar för alla LibreOffice-moduler. Nedan beskriver vi hur du definierar ett textdokument som mall.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Välj Arkiv - Nytt - Mallar.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Välj Ange som standard. Nästa gång du öppnar ett nytt textdokument kommer det nya dokumentet att bygga på den nya standardmallen.

Så här använder du egna dokumentmallar

Du kan göra arbetet enklare på flera sätt genom att använda egna mallar.

Mallar i mallmappen

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

För att öppna en mall för redigering så går du till Arkiv - Nytt - Mallar och markerar mallen du vill redigera och klickar på knappen Redigera.

Dokumentmallar