Registrera och visa ändringar

Symbolen Info

Granskningsfunktionen är tillgänglig i LibreOffice för textdokument och kalkylblad.


När flera författare arbetar med samma text eller tabell registreras och visas vem som gjort de olika ändringarna med hjälp av med revideringsfunktionen. När dokumentet slutredigeras går det därför att granska varje enskild ändring och bestämma om den ska accepteras eller ignoreras.

Till exempel: Du är en redaktör och levererar din senaste rapport. Innan rapporten publiceras måste den läsas av redaktionschefen och korrekturläsaren och båda lägger till sina ändringar. Redaktionschefen skriver "Tydligare!" efter ett stycke och kryssar över ett annat helt och hållet. Korrekturläsaren stavningskontrollerar dokumentet och noterar två fall där det skulle vara bättre att inte nämna vilket kön en tänkt person tillhörde.

Du får tillbaka det redigerade dokumentet med bådas ändringsförslag och kan godta eller förkasta dem.

Dessutom har du skickat en kopia av dokumentet till en kollega, som redan har gjort liknande efterforskningar, och bett om några tips. Du får tillbaka kopian med kollegans kompletteringar.

Eftersom alla på företaget använder LibreOffice kan du skapa en färdig version av dokumentet baserat på versionerna du får tillbaka.

Registrera ändringar

Acceptera eller ignorera ändringar

Jämföra dokumentversioner

Sammanfoga versioner

Versionshantering

Protecting Changes