Fontwork för grafiska textbilder

Du använder Fontwork när du vill skapa grafiska textbilder.

Skapa ett Fontwork-objekt

 1. Om du inte kan se verktygsraden Ritverktyg eller verktygsraden Fontwork väljer du Visa - Verktygsrader och aktiverar verktygsraden.

 2. Gå till verktygsraden Ritverktyg eller verktygsraden Fontwork och klicka på ikonen Fontwork-galleri.Ikon

 3. Markera en Fontwork-formatmall i dialogrutan Fontwork-galleri och klicka på OK.

  Fontwork-objektet infogas i dokumentet. Fontwork-objekt är anpassade figurer. Du kan använda verktygsraden 3D-inställningar för att växla vy när som helst från 2D till 3D och tillbaka igen.

 4. Dubbelklicka på objektet om du vill byta till redigeringsläge.

 5. Ersätt den förvalda Fontwork-texten med din egen text.

 6. Tryck på Esc om du vill avsluta redigeringsläget.

Redigera ett Fontwork-objekt

 1. Klicka på Fontwork-objektet. Om Fontwork-objektet är infogat i bakgrunden håller du ned Ctrl-tangenten medan du klickar.

  Verktygsraden Fontwork visas. Om verktygsraden Fontwork inte visas väljer du Visa - Verktygsrader - Fontwork.

 2. Klicka på en ikon på verktygsraden Fontwork.

  Följande ikoner är tillgängliga:

Redigera fler Fontwork-attribut

 1. Klicka på Fontwork-objektet. Om Fontwork-objektet är infogat i bakgrunden håller du ned Ctrl-tangenten medan du klickar.

 2. Välj egenskaperna på verktygsraden Egenskaper för ritobjekt. Du kan ändra linjebredd, linjens färg, fyllningsfärg, fyllningsformat med mera.