Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Sammanhang för verktygsrader

Vissa verktygsrader öppnas automatiskt beroende på sammanhanget. Om du exempelvis klickar inuti en tabell i ett textdokument, öppnas verktygsraden Tabell. Om du klickar inuti ett numrerat stycke, öppnas verktygsraden för punktuppställning och numrering.

Varningssymbol

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Stänga en verktygsrad tillfälligt

Klicka på ikonen i verktygsradens titellist, eller välj Stäng verktygsrad på snabbmenyn. Vetktygsraden visas automatiskt igen då sammanhanget blir aktivt nästa gång.

Stänga en verktygsrad permanent

Välj Visa - Verktygsrad och klicka på namnet på en verktygsrad för att ta bort kryssmarkeringen.

Så här visar du en stängd verktygsrad

Så här gör du en verktygsrad svävande:

Så här kopplar du en svävande verktygsrad:

Symbolen Info

Hur du förankrar verktygsrader och fönster genom att dra och släppa är beroende av fönsterinställningarna i systemet. Du måste se till att systemet kan visa allt fönsterinnehåll när du flyttar ett fönster, i stället för att bara visa den yttre ramen.