Använda Filternavigator

Om du vill koppla flera filtreringsvillkor med logiskt ELLER, klickar du på ikonen Filternavigation på filterraden. Fönstret Filternavigator visas.

De filtreringsvillkor som har angetts visas i Filternavigator. När ett filter har angetts visas en tom filterpost längst ned i Filternavigator. Du markerar den här posten genom att klicka på ordet "Eller". När du har markerat den tomma filterposten kan du ange fler filtreringsvillkor i formuläret. Dessa villkor länkas med det logiska ELLER till tidigare definierade villkor.

Varje post i Filternavigator har en snabbmeny. Du kan redigera filtreringsvillkoren i det här området som text direkt. Om du vill kontrollera om ett fält innehåller något eller inte kan du markera filtreringsvillkoren "tom" (SQL:"Är tom") eller "inte tom" (SQL: "Är inte tom"). Det går också att ta bort posten genom att använda snabbmenyn.

Du kan flytta filtreringsvillkoren i Filternavigator genom att dra och släppa dem eller använda tangenterna +Alt+uppåtpil eller +Alt+nedåtpil. Om du vill kopiera filtervillkoren drar du dem medan du håller ned -tangenterna.

När du utformat formuläret kan du ange egenskapen "Filterförslag" för textrutor på fliken Data i dialogrutan Egenskaper som hör till kontrollen. I senare sökningar i filterläge kan du välja bland den information som finns i dessa fält. Fältinnehållet kan sedan väljas med funktionen AutoKomplettera. Observera att funktionen kräver större minnesresurser och tar längre tid, särskilt om den används tillsammans med stora databaser.

Söka i tabeller och formulärdokument