Skicka dokument som e-post

Du kan skicka det aktuella dokumentet som bilaga till ett e-brev.

  1. Choose File - Send - E-mail Document.

    LibreOffice startar ditt standardprogram för e-post.

  2. I ditt e-postprogram anger du mottagaren, ett Àmne och skriver text om du vill det. Skicka e-postmeddelandet.

Symbolen Tips

Om du vill skicka e-post till en mottagare som endast har programvara som saknar stöd för OpenDocument-formatet kan du skicka det aktuella dokumentet i ett annat vanligt format.
För textdokument vÀljer du Arkiv - Skicka - Dokument som Microsoft Word, för kalkylblad Arkiv - Skicka - Dokument som Microsoft Excel och för presentationer vÀljer du Arkiv - Skicka - Dokument som Microsoft PowerPoint.
Om du vill skicka dokumentet som en skrivskyddad fil vÀljer du Arkiv - Skicka - Dokument som PDF.
Dessa kommandon pÄverkar inte det aktuella dokumentet (en temporÀr kopia av det skapas och skickas).


Spara dokument