Lägga till knappar på verktygsrader

Så här lägger du till en knapp på en symbollist:

Öppna verktygsradens snabbmeny (högerklicka) och välj Synliga knappar. Markera sedan den knapp du vill ska visas.

Så här lägger du till en knapp i listan över synliga knappar:

  1. Välj Verktyg - Redigera och klicka sedan på fliken Verktygsrader.

  2. I rutan symbollister markerar du symbolisten som du vill ändra.

  3. Klicka på Lägg till kommandon, markera det nya kommandot och klicka sedan på Lägg till.

  4. Om du vill kan du ordna om listan Kommandon genom att markera ett kommandonamn och klicka på Uppåt eller Nedåt.

  5. Klicka på OK.