Kopiera tabellområde till textdokument

  1. Öppna textdokumentet och kalkylbladet.

  2. Markera det tabellområde som du vill kopiera.

  3. Peka i det markerade området, tryck på musknappen och håll ner den, vänta ett ögonblick och dra sedan området till textdokumentet.

  4. Släpp musknappen så snart textmarkören antyder platsen där du vill infoga tabellområdet. Tabellområdet infogas som OLE-objekt.

  5. Du kan när som helst markera och redigera OLE-objektet.

  6. Om du vill redigera OLE-objektet räcker det att dubbelklicka på det.

    Alternativt kan du markera objektet och välja Redigera - Objekt - Redigera eller Redigera på snabbmenyn. Objektet redigeras i en egen ram i textdokumentet, men du ser ikonerna och menykommandona som används för kalkylblad.

  7. Du öppnar OLE-objektets källdokument med kommandot Öppna.

Dra-och-släpp inom LibreOffice dokument

Kopiera grafik mellan dokument

Kopiera grafik från galleriet

Lägga till grafik i galleriet