Öppna dokument

Öppna ett existerande dokument

  1. Gör något av följande:

    Choose File – Open

Choose File – Open remote file

Do a long click in the Open icon on the standard toolbar and select Open Remote File in the bottom of the list.

  1. Välj den fil du vill öppna och klicka på Öppna.

Begränsa vilka filer som visas

För att begränsa vilka filer som visas i Öppnadialogen så kan du välja vilka filtyper som ska visas i listan Filtyp. Välj Alla filer för att visa alla filer.

Markörposition

I allmänhet öppnas alla dokument med markören i början av dokumentet.

Ett undantag visas när författaren för ett Writer-textdokument sparar och öppnar ett dokument igen: Markören är kvar i samma läge där den fanns när dokumentet sparades. Det här fungerar bara när författarens namn har angetts i – LibreOffice – Användardata.

  1. Tryck på Skift + F5 om du vill att markören ska användas från den senaste sparade positionen.

Öppna ett tomt dokument

Klicka på ikonen Nytt på standardraden eller välj Arkiv - Nytt. Ett dokument av den dokumenttyp som har angetts öppnas.

Om du klickar på pilen bredvid ikonen Nytt öppnas en undermeny där du kan välja en annan dokumenttyp.

Systemets dialogrutor eller LibreOffice dialogrutor

I de flesta operativsystem kan du välja att använda systemets dialogrutor eller LibreOffice dialogrutor.

LibreOffice dialogrutorna stöder filhämtning och -överföring med hjälp av sacra https-anslutningar.

Öppnar filer från en webbserver

Du kan ange en URL i rutan Filnamn i dialogrutan Öppna. måste starta med file:///, ftp:// eller http://.

Om du använder dialogrutan LibreOffice kan du använda prefixet https:// för en säker anslutning, och du kan spara ett dokument på webbservern.