Tillämpa digitala signaturer

Skaffa ett certifikat

Du kan få ett certifikat från en certifikatutfärdare. Oavsett om du väljer en statlig institution eller ett privat företag är det vanligt att debiteras för denna tjänst, exempelvis när de ska intyga din identitet. Några myndigheter utfärdar gratis certifikat, till exempel Open Source projektet CAcert som är baserad på den välkända och pålitliga Web of Trust modellen, vars popularitet ökar.

Hantera certifikaten

Signera ett dokument

  1. Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

  2. En meddelanderuta visas om att du bör spara dokumentet. Spara filen genom att klicka på Ja.

  3. När du har sparat visas dialogrutan Digitala signaturer. Klicka på Lägg till om du vill lägga till en allmän nyckel i dokumentet.

  4. In the Select Certificate dialog, select your certificate and click OK.

  5. You see again the Digital Signatures dialog, where you can add more certificates if you want. Click OK to add the public key to the saved file.

A signed document shows an icon Icon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

The result of the signature validation is displayed in the status bar and within the Digital Signature dialog. Several documents and macro signatures can exist inside an ODF document. If there is a problem with one signature, then the validation result of that one signature is assumed for all signatures. That is, if there are ten valid signatures and one invalid signature, then the status bar and the status field in the dialog will flag the signature as invalid.

Signera makron i ett dokument

Makron utgör vanligtvis en del av ett dokument. Om du signerar ett dokument, signeras makrona i det automatiskt. Om du bara vill signera makrona, men inte dokumentet, gör du så här:

  1. Välj Verktyg - Makron - Digital signatur.

  2. Tillämpa signaturen på det sätt som beskrivs för dokument ovan.

When you open the Basic IDE that contains signed macros, you see an iconIcon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.