Databasöversikt

Arbeta med databaser i LibreOffice

Datakällvy

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Till vänster visas datakällvyn. Om du markerar en tabell eller sökning där, visas innehållet i tabellen eller sökningen till höger. Vid den övre marginalen finns verktygsraden Tabelldata.

Datakällor

Adressbok som datakälla

Titta på innehåll i datakällor

Menyrad för en databasfil

Formulär och rapporter

Skapa ett nytt formulärdokument, redigera formulärkontroller, Formulärguiden

Mata in data resp. redigera formulär

Rapportguiden

Använda och redigera databasrapporter

Sökningar

Skapa ny sökning eller tabellvy, redigera sökningsstruktur

Frågeguiden

Mata in, redigera och kopiera dataposter

Tabeller

Skapa nu tabell, redigera struktur, Index, Relationer

Tabellguiden

Mata in, redigera och kopiera dataposter